MELKKOE

Inhoudsopgave

Overzicht

Hoeveel Melkkoeien

Bij hoeveel Boeren

Levensverwachting, teruggebracht van 20 jaar naar 3 jaar door overbelasting.

Aantal kalveren om melkproductie op gang te houden. Kalveren 10% vervanging van moeder, 90% bijproduct: kalfvlees (Mannetjes)

Problemen

Internationale normen

Vervoer

Onnatuurlijke bedrijfsvoering

Scheiden Koe en kalf

Slacht

Wat vindt de Koe ervan?

Emotionele intelligentie

(Groeps)Bewustzijn

Pijnervaring

StressindicatorEN

Wet- en Regelgeving

Nederland

Europa

Internationaal

Regelgeving in de praktijk

Theoretisch

Daadwerkelijk