INDUSTRIE & HANDEL

Overzicht

Follow the Money

Veemarkten / Rundveeshows

Labels/Standaarden/Zelfregulering/Convenanten

Beter Leven Keurmerk  + Biologisch*
Melkkoeien0 ster1 ster2 sterren3 sterrenBiologisch
Aantal ligboxenGeen eisÉén ligplek per koeÉén ligplek per koe5% meer ligplaatsen dan het aantal koeien
AfleidingsmateriaalGeen eisBorstels in de stal vereistBorstels in de stal vereistBorstels in de stal vereist
Bodembedekking ligboxGeen eisKoematras van rubber of diepe strooisellaagKoematras van rubber of diepe strooisellaagKoematras van rubber of diepe strooisellaag
WeidegangGeen eis120 dagen 6 uur per dag150 dagen 8 uur per dag180 dagen 8 uur per dag
Vleesrunderen
Kalf bij de moederGeen eisMinimaal 3 maandenMinimaal 5 maandenMinimaal 6 maanden
RuimteGeen eis5,4 m2 per rund6,6 m2 per rund8,5 m2 per rund
LigplaatsGeen eisZacht, van stroZacht, van stroZacht, van stro
WeidegangGeen eis5 maanden m.u.v.. stieren ouder dan 1 jaar6 maanden m.u.v. stieren ouder dan 1 jaar7 maanden m.u.v. stieren ouder dan 1 jaar
Vleeskalveren
Ruimte1,8 m2 per kalf1,8 m2 per kalf2 m2 per kalf?
Zachte ligplaatsGeen eisVerplichte zachte ligplaatsVerplichte zachte ligplaats?
Uitloop naar buitenGeen eisGeen eisVerplichte uitloop naar buiten?
RuwvoerGeen eisVerplicht vanaf 2 weken 200 gram. Vanaf 15 weken 500 gramVerplicht vanaf 2 weken onbeperkt ruwvoer?
Varkens
Leefruimte zeug (moedervarken)2,25 m2 per zeug2,25 m2 per zeug2,5 m2 per zeug2,5 m2 per zeug
Leefruimte vleesvarken0,8 m2 per vleesvarken1 m2 per vleesvarken1,1 m2 per vleesvarken1,3 m2 per vleesvarken
AfleidingsmateriaalVolgens wetgevingJa, materiaal is wroetbaar, eetbaar en afbreekbaarJa, het materiaal is wroetbaar, eetbaar en afbreekbaarJa het materiaal is wroetbaar, eetbaar en afbreekbaar
Staartcouperen verbodenNiet verbodenNiet verbodenVerbodenVerboden
UitloopGeen uitloopGeen uitloopJa, voor fokberen , drachtige zeugen en vleesvarkensJa, voor fokberen, drachtige zeugen en vleesvarkens
Vleeskuikensector
Binnenruimte18-21 vleeskuikens per m212 vleeskuikens per m213 vleeskuikens per m211 vleeskuikens per m2
Langzaam groeiend rasGeen eisJaJaJa
AfleidingsmateriaalGeen eisVerplicht graan strooien en strobalenVerplicht graan strooien en strobalenVerplicht graan strooien en strobalen
UitloopGeen eisVerplichte vrije uitloop. Overdekt minimaal 20% van de totale staloppervlakteVerplichte vrije uitloop (1 kip per 1 m2)Verplichte vrije uitloop (1 kip per 2 m2)
Leghennen
Ruimte9 hennen per m29 hennen per m29 hennen per  m26,7 hennen per m2
AfleidingsmateriaalGeen eisVerplicht graan strooien, strobalen en pikstenenVerplicht graan strooien, strobalen en pikstenenVerplicht graan strooien, strobalen en pikstenen
UitloopGeen eisVerplichte vrije uitloop minimaal 20% van totale staloppervlakteVerplichte vrije uitloop minimaal 50% staloppervlakte + 1 kip per 4 m2Verplichte vrije uitloop 100% van de staloppervlakte + 1 kip per 4 m2 of bosrand in de open lucht
Kalkoenen
AfleidingsmateriaalNiet verplichtVerplicht strobalenVerplicht strobalenVerplicht springtafels en strobalen
DaglichtGeen eisJaJaJa
UitloopGeen eisVerplicht, overdektVerplicht, vrije uitloop, 6 m2 per dierVerplicht, vrije uitloop, 10 m2 per dier
Konijnen
SchuilmogelijkhedenGeen eisJa, tunnels en schuilwandjes
Groepshuisvesting voedstersGeen eisVerplicht
AfleidingsmateriaalRuwvoer of knaagmateriaalRuwvoer én knaagmateriaal
Ruimte vleeskonijnen14,3 tot 16,7 m211,1 per m2

Bron informatie hieronder SKAL Biocontrole

 • biologische stallen en weilanden zijn zo ingericht dat de dieren zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. De dieren kunnen altijd naar buiten, alleen bij te slecht weer, te natte grond of bij ziekte mogen ze worden binnen gehouden.
  • Voor alle biologische stallen geldt: – vloeren zijn vlak maar niet glad- er is voldoende daglicht- er is natuurlijke ventilatie – 50% van het vloeroppervlak is dicht- er zijn voldoende schone en droge ligruimtes, die voldoende zijn ingestrooid met strooisel van natuurlijk materiaal.- gebruik van gangbaar stro is toegestaan. Als stro ook gebruikt wordt voor ruwvoer, moet al het stro biologisch zijn.- dieren worden niet vastgezet. Als het voor de veiligheid van de dieren nodig is mag een enkel dier voor een zeer beperkte periode vastgezet worden.
 • Aanvullende huisvestingseisen runderen:

Kalveren ouder dan een week worden in groepen gehoudenStieren ouder dan een jaar die tijdens het weideseizoen niet geleidt worden moeten over minimaal over 30m2 per stier beschikken en deze rui,te mag voor maximaal 75% overkapt zijn.Minimu, oppervlaktes van de stallen per dier RUNDVEEMelkkoe 6m2 per dierFokstier 10 m2 per dierRund tot 100 kg 1,5 m2 per dierRund tot 200 kg 2,5 m2 per dierRund tot 350 kg 4 m2 per dierRund vanaf 350 kg 5 m2 per dier
Aanvullende huisvestingseisen Pluimvee
Stallen en uitlopen zijn zo ingericht dat de dieren zich zo natuurlijk mogelijk kunnen gedragen. De dieren kunnen altijd naar buiten tenzij dit wordt verhinderd door weers-, bodem- of gezondheidsomstandigheden.

 • De vloeren zijn vlak maar niet glad
 • Er is voldoende daglicht
 • Er is natuurlijke ventilatie
 • 33% van het vloeroppervlak is dicht
 • De dichte vloer is voldoende ingestrooid
 • Gangbaar strooisel is eventueel toegestaan. Als ook stro wordt gebruikt als ruwvoer is al het stro biologisch
 • Daglicht mag tot maximaal 16 uur per dag worden aangevuld met kunstlicht

LEGHENNEN normen binnenruimtes

 • Per afdeling maximaal 3000 hennen
 • Het leefoppervlak mag vergroot worden door etages te plaatsen
 • Bij een wintergarten telt de oppervlakte alleen als leefruimte mee als deze altijd toegankelijk is
 • De pluimveedichtheid is maximaal 6 leghennen per m2
 • Zitstokken: minimaal 18 cm zitstaking per leghen
 • Zitstok is minimaal 30 x 30 mm dik
 • Geïntegreerde zitstok is minimaal 3 cm verhoogd
 • 50% van de totale minimum zitstoklengte is extra verhoogd met – minimaal 40 cm vrije ruimte onder de zitstok, minimaal 30 cm ruimte tussen de zitstokken – minimaal 40 cm vrije ruimte tot het plafond
 • A-ruiters boven de roosters zijn toegestaan
 • Maximaal 7 leghennen per legnest of 120 cm per leghen in een gemeenschappelijk legnest
 • De lengte van de uitloopopeningen naar de buitenuitloop moeten minimaal 4 meter per 100m2 beschikbare leefruimte zijn

AANTAL EIEREN LEGHENNEN

 • VAN NATURE leggen kippen ca 12 eieren per jaar, alleen in het voorjaar werden er twee nesten uitgebroed.
 • NU zijn kippen zo doorgefokt dat ze meer dan 300 eieren per jaar leggen, 90% sterft aan het eieren leggen doordat hun legapparaat bezwijkt. Vaak problemen bij aansluiting eierstokken aan eileiders en komt de eidooier in de buik terecht ipv in de eileider. Eieren rotten in de buik van de kip en ze krijgt een buikvliesontsteking (EYP). De buik zwelt op en de kip krijgt ademhalingsproblemen. Organen komen in de verdrukking en schaalklier stopt met werken. Verhelp je dit niet dan sterft de kip een langzame en pijnlijke dood.
 • Ook komen ontstekingen van de eileiders, tumoren aan het legapparaat en prolapsen veel voor.  (stukje van de legdarm komt naar buiten). Als hechten niet helpt de kip laten stoppen met leggen dmv implantaat
 • Na 1,5 jaar zijn ze afgeschreven omdat ze minder gaan leggen.
 • Legkippen worden uitgebroed in grote boerderijen. De mannetjes worden na hun geboorte meteen vergast of versnipperd. Doordat de vrouwtjes zo doorgefokt worden op eieren leggen heeft dit veel gevolgen voor hun gezondheid. Een normale kip kan 10 jaar worden itt de 1,5 jaar in de gevangenschap.

NORMEN VOOR DE BINNENRUIMTES OPFOKHENNENDe minimale oppervlaktes per dier zijn:

 • 0-7 weken – 24 opfokhennen per m2
 • 7 t/m 18 weken – 10 opfokhennen per m2
 • Vanaf 19 weken – 6 opfokhennen per m2

Verhoogde zitstokken van 6 cm lang per dier vanaf 7 wekenVanaf 56 dagen krijgen opfokhennen toegang tot de uitloop De uitloopopeningen zijn zo breed en hoog dat de opfokhennen snel naar binnen of naar buiten kunnen.Er geldt geen maximaal aantal dieren per stalINORMEN VOOR DE BINNENRUIMTES VLEESPLUIMVEEVleeskuikens, parelhoenders, eenden, kalkoenen en ganzen

 • Maximaal 10 dieren per m2 (met een maximum van 21 kg levend gewicht per m2)
 • Minimaal 20 cm zitstok per parelhoender
 • De lengte van de uitloopopeningen naar de buitenuitloop is minimaal 4 meter per 100 m2 beschikbare leefruimte
 • Per stal maximaal 4800 vleeskippen, 5200 parelhoenders, 4000 vrouwelijke eenden, 2500 kapoenen, ganzen of kalkoenen
 • De stalruimte is niet groter dan 1600 m2. Dit betekent bijvoorbeeld maximaal 16000 vleeskuikens op één bedrijf. De kuikens moeten worden verdeelt over 4 afdelingen (maximaal 4800 vleeskuikens per afdeling)

PAARDEN

De wetgever heeft bepaald dat er handelingen zijn ten opzichte van dieren die intrinsiek moreel onredelijk zijn en zodoende niet kunnen worden geoorloofd. Zo werd reeds in 1875 de opzettelijke mishandeling van honden en katten strafbaar gesteld (Wet van 5 juni 1875 tot vaststelling van bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid). In de afgelopen decennia is steeds meer ethisch onaanvaardbaar handelen met dieren wettelijk aan banden gelegd: het gebruik van trekhonden (1961), de vossenfokkerij (1995), het houden van kalveren in kisten (1996), de chinchillafokkerij (1997), dierproeven voor cosmetica (1997), het houden van zeugen aan de ketting (1998), de legbatterij (1999) en het gebruik van mensapen voor experimenten (2002).

Visserij

Nedeland het 5e grootste visserijland in EU

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tag00075/default/map?lang=en

https://visfederatie.nl/wp-content/uploads/2017/01/GVB-in-getallen.pdf

https://visfederatie.nl/wp-content/uploads/2017/01/LEI-Keurmerken-en-labels-voor-verse-Nederlandse-vis.pdf